top of page
ALKU
POLEMIS LOGO FINAL 040822.png
Janne_Seppänen-2127 copy.JPG

Kuva: Vesa-Matti Väärä

Polemis on professori Janne Seppäsen asiantuntijayritys, joka tarjoaa tasokasta visuaalisen ajattelun ja medialukutaidon valmennusta, sparrausta ja tutkimuspalveluita.

VISUAALINEN AJATTELU

Osaatko sanoa kuvasta enemmän kuin että se on hyvä tai huono? Tiedätkö miten kuvat puhuttelevat ihmistä? Tiedätkö, että ennen kuvien vaikutuksen ymmärtämistä on ymmärrettävä, mitä on katse ja katsominen? Osaatko ajatella visuaalisesti?

 

Valmennuksessa keskitymme ymmärtämään ja hyödyntämään visuaalisen todellisuuden voimavaroja. Miten ihminen katsoo ja näkee? Millaiset kuvastot puhuttelevat katsojaa? Miten ne puhuttelevat ja miksi? Millaisia visuaalisia ratkaisuja kannattaa välttää?

 

 • Valmennus soveltuu niille, jotka haluavat vahvistaa ja kehittää niin omaansa kuin organisaationsa näkyvyyttä ja visuaalista ajattelua.

 • Valmennus kestää 2–4 tuntia asiakkaan kanssa sovittavalla tavalla. Normaali kahden tunnin setti sisältää runsaasti mainonnasta ja organisaatioiden visuaalisesta näkyvyydestä otettuja esimerkkejä. Valmennuksen pituus on neljä tuntia, jos analysoimme yksityiskohtaisesti asiakkaan omasta markkinoinnista otettuja esimerkkejä.

VISUAALINEN AJATTELU

MEDIAlukutaito

Julkisuuden kyllästämässä yhteiskunnassa jokainen tarvitsee medialukutaitoa. On osattava tulkita kriittisesti medioiden viestejä ja ymmärtää mediayhteiskunnan toimintaa.

Medialukutaidosta on kasvanut myös organisaatioiden voimavara. Sitä kannattaa päivittää koko ajan, koska mediamaisema muuttuu alati. On helppo ymmärtää, kuinka tärkeä resurssi vahva medialukutaito on etenkin organisaatioiden avainhenkilöille. Se auttaa myös tunnistamaan disinformaatiota ja varautumaan informaatiovaikuttamisen muodostamaan uhkaan.

 • Koulutus tarjoaa medialukutaidon tehoiskun. Sen laajuus on 2–4 tuntia asiakkaan tarpeista riippuen. Ryhmäkoko ja työskentelytavat sovitaan aina erikseen.

 • Koulutus sopii niin yrityksille kuin julkisen sektorin toimijoille ja niiden työntekijöille.

 • Koulutuksessa perehdymme ajankohtaisten esimerkkien avulla median toimintaan ja sen merkityksiin. Painotamme erityisesti visuaalisia tunnemielikuvia, koska ne ovat keskeinen osa nykyistä mediamaisemaa.

 • Koulutus perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen ja voidaan toteuttaa myös etäyhteyksien varassa.

SPARRAUS

Kun organisaatio haluaa kehittää kommunikaatiotaan, sen on tiedettävä, mitä haluaa kehittää. On osattava erottaa toimivat ratkaisut toimimattomista.

Kaiken vuorovaikutuksen ytimessä ovat tunnemielikuvat. Niissä yhdistyvät tieto, informaatio ja tunteet. Ne ovat vaikuttamisen ja puhuttevuuden avainkäsitteitä.

Sparraus tarkoittaa organisaation säteilemien tunnemielikuvien kartoittamista, uusien etsimistä ja niiden työstämistä osaksi tehokasta kommunikaatiota.

 • Työskentelytapana on luova työpaja, jossa Janne Seppänen sparraa osallistujien taitoa tunnistaa ja rakentaa tunnemielikuvia sekä käyttää niitä sanoman rakentamisessa.

 • Asiakkaan niin halutessa työpaja voi painottua visuaalisuuteen, mukaan lukien tekstin ja kuvallisuuden yhteinen dynamiikka.

 • Työpajan lähtökohta on laadullinen analyysi organisaation eri kanavissaan säteilemistä tunnemielikuvista. Analyysin syvyydestä sovitaan erikseen.

 • Työpajalle kannattaa varata aamupäivä. Taukoineen se kestää kolme tuntia.

 • Työpaja perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen mutta voidaan toteuttaa myös etäyhteyksien varassa.

 • Työpaja sopii kaikille organisaation yhteisömielikuvan tai brändin kanssa työskenteleville.

MEDIALUKUTAITO
SPARRAUS

YHTEYDET

Jannen_puolila%CC%88his_edited.jpg

   Professori Janne Seppänen:

 • yli 20 vuoden kokemus visuaalisen ajattelun ja medialukutaidon opettamisesta.

 • visuaalisen lukutaidon kehittämisen pioneeri maassamme, "Mr. Visuaalinen Kulttuuri".

 • kokenut journalisti (esim. Helsingin Sanomat ja Aamulehti).

 • johtanut useita Suomen Akatemian monitieteisiä, mediaa ja visuaalisuutta analysoivia tutkimushankkeita.

 • suositun Mediayhteiskunta -teoksen kirjoittaja.

Yhteydet
Referenssejä

ASIAKKAITA

Helv

Professio

Cupore

Gredi

Sitra

Sisäministeriö

Suomen tiedetoimittajien liitto

EHYT

Kansanvalistusseura

Edita

Jyväskylän talvi

ProCom

Infor

Microsoft

JAT

Ikäinstituutti

Pelastusopisto

bottom of page