top of page
Search

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JAKAA VAHVASTI ÄÄNESTÄJIÄ


Tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) arvo- ja asennetutkimuksessa käy ilmi, kuinka suomalaisten ilmastoasenteet ovat kärjistyneet. Oikeisto-vasemmisto -jako näkyy selvästi suhtautumisessa ilmastonmuutokseen.


Kyselyyn osallistujille esitettiin muun muassa seuraava väite: ”Ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa.” Vastaajilla oli mahdollisuus valita yksi kolmesta vaihtoehdosta: samaa mieltä, en tiedä ja eri mieltä.


Vahvimmin väitteen kanssa samaa mieltä olivat vihreiden (99 %), vasemmistoliiton (97 %), RKP:n (93 %) ja demareiden (87 %) kannattajat. Vähiten väitteen kanssa samaa mieltä olivat perussuomalaisten (22 %), kristillisdemokraattien (32 %), keskustan (60 %), Liike Nytin (64 %) ja kokoomuksen (69 %) kannattajat. (Ks. kaavio.)

”Ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa”. Samaa mieltä–en tiedä–eri mieltä.

Saman suuntainen oikeisto-vasemmisto –jakolinja rakentui myös monien muiden ilmastonmuutosta luotaavien muuttujien kohdalla. Kun vastaajilta esimerkiksi kysyttiin, pitäisikö ilmastotoimet laittaa energiakriisin johdosta tauolle, perussuomalaisten kannattajista 90 prosenttia vastasi myöntävästi. Vihreistä puolestaan 91 prosenttia torppasi koko ajatuksen.


Kiinnostava yksityiskohta on perussuomalaisten ilmastoskeptisyyden lisääntyminen viidentoista vuoden aikana. Vielä vuonna 2006 perussuomalaisten kannattajista 87 prosenttia piti ilmastonmuutosta suurimpana ympäristöuhkana.


”Perussuomalaisten ilmastotoimia kyseenalaistava linja on todennäköisesti saanut aikaan paitsi ilmastoskeptikoiden siirtymistä perussuomalaisten kannattajiksi, myös sen, että yhteisen ilmastonmuutoksen vastaisen rintaman sijaan aiheesta on tullut mielipiteitä kuumentava ja kärjistävä profiiliaihe tietyille puolueille”, raportin tiivistelmässä arvellaan.


Tutkimuksessa mitattiin myös vastaajien valmiutta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vasemmistoliiton, vihreiden ja demareiden kannattajien valmius on vankistunut kahden ja puolen vuoden aikana. Sen sijaan porvaripuolueiden kannattajien valmius on heikentynyt.


*


Sami Metelisen kirjoittama raportti ei ole kovin yllättävä, koska ilmastonmuutokseen suhtautuminen on jo pitkään jakanut suomalaisia poliittisesti. Yleisen poliittisen polarisoitumisen oloissa myös ilmastoasenteiden kärjistymistä voi odottaa.


Raportti myös toteaa positiivisesti, että suomalaisten enemmistö on edelleen sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan. Myös energiakriisi on omalta osaltaan alkanut kiihdyttää ilmastotoimia.


Raportissa todettu ilmastohuolen väheneminen ei kuitenkaan lupaa hyvää ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. On myös hyvin vaikea sanoa, mitä ”sitoutuminen” ilmastonmuutoksen torjuntaan itse asiassa tarkoittaa.


Poliittisen ilmastopolarisaation vahvistuminen ja porvaripuolueiden kannattajien heikentynyt valmius ilmastonmuutoksen torjuntaan nostavat esiin kysymyksen siitä, millaiseksi poliittiseksi argumentaatioksi ilmastonmuutos muotoutuu eduskuntavaalien kampanjoinnissa.


Kyselyn tuloksien valossa poliittinen oikeisto päätynee edelleen kritisoimaan vasemmistoa ja vihreitä epärealistiuudesta ja laskemaan torjunnan kustannuksia ”tavalliselle veronmaksajalle”. Vasemmisto ja vihreät kiittävät EVA:aa, koska kyselyn tulokset auttavat viestimään etenkin nuorille äänestäjille, missä eniten ilmastonmuutoksesta huolissaan oleva jengi majailee.
Blogin vinjetin kuva: CC Wikimedia Commons, author: U3196787.

Edit 18.1.2023, 12.08. Viimeisessä kappaleessa lisätty vasemmiston rinnalle vihreät.

103 views

Recent Posts

See All
bottom of page