top of page
Search

ILTALEHTI – SIPILÄN ASIALLA MUTTA MARINIA VASTAANVarsinkin sosiaalisessa mediassa on arveltu, että Iltalehti käsittelee Sanna Marinin hallitusta Juha Sipilän hallitusta (2015–2019) kovakouraisemmin. Heikki Luostarisen ja Raimo Salokankaan tuore Kanavassa julkaistu ja tutkimukseen perustuva artikkeli osoittaa arvailujen pitävän paikkansa.


Emeritusprofessorit vertailevat Iltalehden hallitusta käsittelevää journalismia kahdelta ajanjaksolta. Jaksot ovat puolentoista kuukauden mittaisia. Ensimmäinen ajoittuu elo-syyskuuhun vuosina 2018 ja 2021. Toinen jakso sijoittuu aikaan ennen 2019 eduskuntavaaleja ja 2021 kuntavaaleja. Ensimmäiset jaksot osuvat poliittisesti suhteellisen rauhalliseen aikaan. Vaaleja edeltävät jaksot ovat tietenkin poliittisesti kiihkeämpiä. Varsinaisten aineistojen ohella professorit kävivät läpi lehden kirjoittelua laajemminkin. Tutkimus rajautuu vain Iltalehteen.


Tulokset tiivistyvät kolmeen huomioon.

  • Iltalehden kirjoittelu muuttui vuosien 2018 ja 2021 välillä poliittisesti jyrkemmäksi ja enemmän mielipiteitä sisältäväksi.

  • Kohteen vallan määrällä ei ollut vaikutusta kirjoittelun kriittisyyteen. Sipilän hallitusta puolustettiin ahkerasti ja samalla moitittiin oppositiossa ollutta Sdp:tä. Marinin hallitusta lehti puolestaan arvosteli jyrkästi ja tarjosi samalla tukeaan kokoomukselle.

  • Vuoden 2021 kuntavaalien aikaan Marinin hallitukselle kielteisten juttujen määrä kasvoi ja myönteisten väheni.


Vaaleja edeltävän hallituskirjoittelun painotukset 2019 ja 2021.

Lähde Luostarinen & Salokangas (2022), 35.


*


Avoimesti poliittisella lehdistöllä menee nykysuomessa kehnosti. Puoluelehdet ovat näivettyneet. Tämä ei tarkoita sitä, että poliittinen lehdistö olisi Suomesta kadonnut.

Luostarinen ja Salokangas toteavat, että Iltalehden journalismi asemoi itsensä hyvin lähelle kokoomusta. Aineiston perusteella Iltalehti on eräänlainen kokoomuksen piilopuoluelehti. Samalla sen kärjekäs ja aikamme riitaisaa henkeä hyväksi käyttävä journalistinen ote vahvistaa yhteiskunnallisia ristiriitoja.


Tutkijat tiivistävät:

”Iltalehden toimintaa voi kuvata teräväksi vallan vahtikoiran työksi, mutta myös journalismiksi, jota ohjaavat poliittiset sympatiat ja antipatiat. Sen kohteet ja kielenkäyttö osoittavat, että journalismi on alkanut tietoisesti hyödyntää yhteiskunnan polarisaatiota.”


---------------------------


Kanavan artikkelissa kerrotaan, että Luostarinen ja Salokangas julkaisevat tulokset myöhemmin tieteellisillä foorumeilla. Jutusta löytyy myös meiliosoite, josta voi tilata tutkimuksen tausta-aineiston tulosten arvioimiseksi.

7,529 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page