top of page
Search

KAUPPIAAT LÖÖPPIKAPINASSA

Updated: Mar 14, 2022


Monet kauppiaat ovat poistaneet iltapäivälehtien sotaisat lööpit. Helsingin Sanomat (HS) sanoo pääkirjoituksessaan kauppiaiden toiminnan antavan ”vaarallisen viestin”. Lehti läksyttää: ”Ei ole yksittäisten kauppiaiden asia päättää, millaiset uutiset heidän asiakkailleen sopivat, millaiset eivät.”

Pääkirjoituksesta ei selviä yksiselitteisesti, millä tavalla lööppien poistaminen on vaarallista. Tekstistä voi kuitenkin päätellä, että HS näkee kauppiaiden toiminnan uhkaavan lehdistönvapautta.

Reaktio on ymmärrettävä, kun ajattelee sitä, kuinka tärkeä vapaa lehdistö on demokraattisessa yhteiskunnassa ja mitä itärajan takana on tehty sananvapaudelle.


*

Lööppikapinassa on kuitenkin muitakin ulottuvuuksia.

Lööpit ovat myyntijulisteita, joiden tarkoituksena on kaupata telineessä olevan lehden sisältöjä. Tässä tehtävässään ne kaivavat usein esiin uutisoitavien tapahtumien emotionaalisesti raflaavimmat puolet, kasvattavat ja dramatisoivat niitä. Nyt ne myyvät sotajournalismia ahdistuneille suomalaisille.

Ukrainan sota on niin lähellä ja niin pelottava, että monet ihmiset eivät kaipaa siihen enää lööppien dramatisoivaa lisäefektiä. Lööppikapina ei siis kohdistu lehdistönvapauteen vaan myyntijulisteisiin, joiden draaman monet kokevat nykyisessä tilanteessa irvokkaaksi. Moni lööpit poistanut kauppias myös ajattelee, ettei niiden tapa myydä sotajournalismia ole soveliasta katsottavaa lapsille.

Lööpit eivät aseta Ukrainan sotaa erittelevän, journalistisen suurennuslasin alle. Sen sijaan lähellä oleva sota asettaa lööppien formaatin ja keinot myydä journalismia entistä tarkemmin arvioitaviksi. Aivan oma kysymyksensä on se, kuinka paljon lööpit ovat journalismia, kuinka paljon markkinointia.

Sen sijaan, että toimituksissa vetäydytään siilipuolustamaan lehdistönvapautta, ne voisivat ottaa kauppiaiden ja monien heitä sympatisoivien näkemykset vastaan lukijapalautteena.

On suomalaisten aliarviointia ajatella, etteivät he kestä ottaa vastaan Ukrainan tapahtumia. Kyse ei ole sodan todellisuuden torjunnasta vaan monien kohdalla jo pitkään kyteneestä vastenmielisyydestä lööppien tapaan rakentaa todellisuutta.

Suomi on vuodesta toiseen sananvapauden kärkimaita. Tuoreimmassa lehdistönvapausindeksissä sijoituimme toiseksi heti Norjan jälkeen. Jokaisella suomalaisella on mahdollisuus seurata Ukrainan sotaa useista luotettavista medioista ympäri vuorokauden. Tätä taustaa vasten on liioittelua nähdä kauppiaiden toiminta uhkana lehdistönvapaudelle. Sellaisten skenaarioiden maalaaminen kertoo jostain aivan muusta kuin pään pitämisestä kylmänä nykyisen kriisin keskellä.

352 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page