top of page
Search

KOHTI PUOLUEETONTA JOURNALISMIA?


Koko kesäisen rasismiskeskustelun ajan uutismedia korosti, ettei se ole asian osapuoli, vaikka perussuomalaiset sen sellaiseksi asemoivatkin. Ikävä kyllä perussuomalaiset ovat oikeassa. Journalismi oli ja on valinnut puolensa.


Seikan todentamiseksi ei tarvitse arvailla journalistien puoluepoliittisia sympatioita – joita on kyllä monen lähtöön. Journalistin ohjeiden kohtaan 26 tutustuminen riittää. Sen mukaan ”jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.”


Journalistisen työn ydinetiikka poikkeaa siis radikaalisti vaikkapa valtiovarainministeri Riikka Purran toiminnasta ja ajattelusta, jonka mukaan esimerkiksi ihmisoikeudet ovat hallituksen toiminnan este. Ei tarvitse olla politiikan tutkija nähdäkseen, kuinka huonosti ohjeiden viestimä arvomaailma ylimalkaan sopii yhteen perussuomalaisten julkisen toiminnan kanssa.Vai miltä kuulostaisi seuraavanlainen muotoilu: Perussuomalaiset ovat sitoutuneet siihen, että etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti?


Jos esimerkiksi kansanedustaja Teemu Keskisarja päästäisi suustaan jotain tuollaista eduskunnassa, en olisi varmaan ainoa, joka epäilisi hänen olevan notorisessa humalassa tai seonneen pahemman kerran.


*


Jos perussuomalaiset pitävät sananvapauden toteutumisena sitä, mitä journalismi omassa eettisessä koodistossaan pitää ihmisoikeuksien loukkauksena, journalismista tulee väistämättä poliittisen kamppailun osapuoli. Tätä journalistit eivät voi välttää, vaikka yrittäisivät raportoida puolueesta mahdollisimman neutraalisti. Journalistisen työn eettinen perusta säteilee – ja sen pitääkin säteillä – julkaistuihin juttuihin.


Asetelma on eettisesti ja ammatillisesti monisyinen tavalla, jota ei ole tässä mahdollista avata tarkemmin. Samalla se on poliittisesti erittäin käyttökelpoinen.


Perussuomalaiset pyrkivät – muiden oikeistopopulistipuolueiden tavoin – raunioittamaan uutismedian uskottavuutta ja puolueettomuutta. Tähän tarkoitukseen journalismin sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sopii hyvin. Omalta osaltaan se auttaa perussuomalaisia leimaamaan uutismedian ”vihervasemmistolaisten” arvojen kannattajaksi.


*


Koko edellä kuvattu tilanne sisältää kysymyksen siitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu juuri nyt. Ydinpointti ei ole vain se, kenen puolelle journalismi etiikallaan asettuu. Varsinainen kysymys on sitäkin suurempi: Jos journalismi luopuu eettisistä periaatteistaan niiden sisältämän poliittisen orientaation vuoksi, mistä kaikesta se silloin luopuu ja millaisin yhteiskunnallisin seurauksin?

Vinjetin taustakuva on tehty tekoälyllä.

847 views

Recent Posts

See All
bottom of page