top of page
Search

MEDIAKRITIIKKI ON SODAN TOINEN UHRI

Updated: Jun 3, 2022


Millaista on ukrainalainen propaganda? Levittääkö täkäläinen journalismi sitä? Miksi se uppoaa meihin, jos uppoaa? Mitä tarkoittaa journalismin neutraalisuus sodan Euroopassa?


Media- ja journalismikritiikin näkökulmasta kysymykset ovat ajankohtaisia ja tärkeitä mutta samalla "vääriä". Niistä on vaikea keskustella asiallisesti ja julkisesti, koska myös Venäjän informaatiovaikuttaminen pyrkii kyseenalaistamaan tiedonvälityksemme puolueettomuuden. Miksi auttaa Venäjää liittymällä kyseenalaistajien joukkoon?


Jos sodan ensimmäinen uhri on totuus, sen toiseksi uhriksi näyttää siis valikoituvan mediakritiikki. Sen tila kapenee. Se politisoituu osaksi informaatiosodan asetelmia.


*


Meille kerrotaan siitä, millaisia zombeja venäläiset ovat median aivopesun jäljiltä. Sen sijaan täkäläisen journalismin vaikutuksista vaikkapa suomalaisten Nato-kannan muodostumiseen ei kriittistä keskustelua ole käyty. Tätä keskustelua penäävä koodataan helposti Nato-jäsenyyden vastustajaksi ja ruodusta lipeäjäksi.


Ehkäpä juuri Nato-jäsenyyden puoltajien kannattaisi kuitenkin pohtia zombiutemme laatua ja määrää. Vai onko meidät jäsenyyden kannattajat rokotettu zombiutta vastaan? Soudammeko yhdessä Ruotsin kanssa kohti Naton aurinkoa, valoa ja Hollywoodia? (HS 17.5.2022)


*

Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan ei synnyttänyt mediakritiikin kriisiä. Sen taustalla vaikuttaa koko 2000-luvun jatkunut yhteiskunnallinen kehitys, jossa henkilökohtaiset, emotionaaliset ja ”vaihtoehtoiset” totuudet ovat korvanneet faktoja.


Juuri tässä Venäjän informaatiovaikuttaminen ja trumpilainen totuuden hämärtämisen politiikka lyövät kättä ja alkavat vahvistaa toisiaan. Kumpikin pyrkii korvaamaan tosiasiat fantasioilla ja fiktioilla ja tekemään niistä politiikan välineitä. Kumpikin yrittää murentaa journalistisia arvoja noudattavien medioiden uskottavuutta. Tässä asetelmassa totuudenmukaisuuteen pyrkivän journalismin kriittinen arviointi herättää monissa kysymyksen: Mihin voi enää luottaa?


Liberaaliin demokratiaan kuuluu kuitenkin myös journalistisia arvoja noudattavan median kriitiikki. Sen tarjoilemaa totuutta ei voi asettaa kyseenalaistamisen ulkopuolelle. Sekin on rakennettu, valikoitu ja vain osa laajempaa kuvaa.


Mutta miten toimia tilanteessa, jossa media- ja journalismikritiikin harjoittaminen alkaakin toimia niiden tahojen hyväksi, jotka haluavat murentaa demokraattista yhteiskuntaa ja samalla totuutta tavoittelevaa journalismia?


413 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page