top of page
Search

MEDIALUKUTAITO ON OSA KOKONAISTURVALLISUUTTA


Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin mukaan Venäjän hybridi- ja informaatiovaikuttaminen vahvistuvat täkäläisen Nato-keskustelun vanavedessä. Venäjä pyrkii monin tavoin hankaloittamaan Suomen tietä Naton jäseneksi.

Tilanne osoittaa sen, kuinka tärkeä myös kansalaisten medialukutaito eli mediataju on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta. Mitä paremmin ihmiset osaavat arvioida kohtaamiensa mediasisältöjen paikkansapitävyyttä, tekniikoita ja poliittisia vaikuttimia, sen paremmin he ovat turvassa vaikutusyrityksiltä.

Informaatiovaikuttamisella manipuloidaan yleistä mielipidettä, tunteita ja mielialoja. Keinoina ovat valheellisten tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen. Mukaan mahtuu myös päättäjien painostamista ja paikkansa pitävän tiedon tarkoitushakuista käyttöä.

Suomeen kohdistuva informaatiovaikuttaminen ei kuitenkaan välttämättä suuntaudu suoraan Nato-mielipiteen muodostumiseen. Sen päämääränä voi hyvin olla yhteiskunnallisen ilmapiirin myrkyttäminen, median toiminnan vaikeuttaminen, epäluottamuksen lietsominen päättäjiä kohtaan ja ylimalkaan demokratian kyseenalaistaminen. Kaikki nämä murentavat yhteiskunnallisen päätöksenteon edellytyksiä.

Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen voi olla vaikeaa, koska se käyttää usein hyväkseen yhteiskunnassa jo olevia jännitteitä pyrkien syventämään niitä. Viestinnän ammattilaisenkin voi olla hyvin vaikea tunnistaa, milloin hän osallistuu trollin tai jopa botin provosoimaan kovasanaiseen keskusteluun.

Verkossa on kuitenkin jo tällä hetkellä muutamia ohjeita mediatajun kehittämiseksi. Tässä kolme:

113 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page