top of page
Search

MITÄ ON VISUAALINEN AJATTELU?


Otsikko on hieman kompa, koska ajattelu on aina visuaalista. Tämä on helppo todeta. Jokainen voi yrittää ajatella jotain sanaa ja pidättäytyä samalla visuaalisista mielikuvista. Itse en onnistu siinä koskaan.

Jos joku kokee onnistuvansa, veikkaan, että jotain on jäänyt huomaamatta. Myös tutkimukset antavat viitteitä siitä, että sanallinen ja visuaalinen lomittuvat toisiinsa ajattelussa.


Usein visuaalisella ajattelulla viitataan kuitenkin erityiseen taitoon visualisoida asioita ja ideoita. Graafikot saattavat visuaaliseen muotoon ajatuksia, ilmiöitä ja dataa. Osaava graafikko tiivistää monimutkaisen ongelman helposti omaksuttavaksi kuvalliseksi esitykseksi.

Monet myös myös ajattelevat, että visuaalinen ajattelu vaatii piirustustaitoa tai graafisten ohjelmistojen hallintaa. Visuaalista ajattelua voi kuitenkin hyvin kehittää vaikkei osaisi piirtää tikkuihmistä kummempaa. Tärkeintä ei ole piirustustaito vaan kyky ajatella ja nähdä visuaalisesti. Hauska esimerkki ideointikyvyn ja visuaalisuuden suhteesta löytyy Colin Waren kirjasta Visual Thinking for Design (s. 154). Nopean visuaalisen ajattelun ja ideoinnin tuloksena mielivaltaisista viivoista alkaa hahmottua tunnistettavia hahmoja.Visuaalisen ajattelun keskeinen ominaisuus onkin taito nähdä visuaalisia mahdollisuuksia ympäristössä, kuvissa, kielessä ja vuorovaikutuksessa. Tätä ideointikykyä voi jokainen kehittää piirustustaidosta riippumatta – tosin ei siitä haittaakaan ole.

Toinen tärkeä visuaalisen ajattelun ulottuvuus on taito kommunikoida visuaalisuudesta myös kielellisesti. Olen useamman kerran todistanut sanojen loppumista kuvan edessä. Median ammattilaistenkin keskustelu saattaa tyrehtyä toteamukseen: Hyvä kuva!


Kuvista voi sanoa paljon enemmän. Visuaalista ajattelua voi siis treenailla opettelemalla uusia sanoja ja käsitteitä puhua visuaalisuudesta. Se tarkoittaa perehtymistä visuaaliseen kulttuuriin, katseeseen, kuvien merkityksiin ja niistä käytäviin keskusteluihin.

401 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page