top of page
Search

PETTERILLÄ EI OLE SUKUPUOLTA

Updated: May 21, 2023


Jos mediaa on uskominen, niin hallituksen muodostaja Petteri Orpolla ei ole sukupuolta. Vai oletteko sattuneet jostain lukemaan, että Suomi on neljän vuoden tauon jälkeen saamassa miespääministerin? Ja eipä hänellä taida olla ikääkään. En ole havainnut median raportoineen, että puikkoihin on tarttumassa kuusikymmenluvun lopulla syntynyt keski-ikäinen mies.


"Unohdus" selittyy sukupuolen tutkimuksen perushavaintojen avulla. Jo pitkään on ollut tiedossa se, ettei mies ole sukupuoli vaan normi. On edelleen luonnollista, että pääministeri on mies. Siksi Petterin sukupuoleen ei kiinnitetä erityistä huomiota. On myös luonnollista, että vallankäyttäjä on hänen ikäisensä mies.


Sukupuolten epäsymmetrinen valtasuhde toimii nykyäänkin, vaikka naisten asema on parantunut ja sukupuolittuneet käytännöt tiedostetaan aiempaa paremmin. Kenties kaikkein selvin todiste epäsymmetrian olemassaolosta on juuri se, etteivät Petterin sukupuoli tai ikä ole millään tavoin kiinnostavia. Ne eivät myöskään herätä tunteita puoleen jos toiseenkaan.


*


Petteriä voi vain onnitella median unohduksesta. Unohdus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, ettei hänen pätevyyttään aseteta kyseenalaiseksi sukupuolen tai iän perusteella. Sukupuoli ei heikennä hänen uskottavuuttaan. Ylimalkaan sukupuolta tai ikää ei oteta – riveillä tai rivien välissä – esiin seikkana, joka vaikuttaisi päätöksentekoon. Ilmeinen etu on myös se, ettei hän joudu sosiaalisessa mediassa kohtaamaan sukupuoleen kohdistuvia vähätteleviä ilmaisuja tai suoranaista vihaa.


Se, mikä on näkymätöntä, ei tietenkään ole yhteiskunnallisesti merkityksetöntä.


Juuri näkymättömyys ja itsestäänselvyys tekevät Petterin sukupuolesta ja iästä hänen vallankäyttönsä keskeisiä vahvuuksia. Ne eivät muodostu hidasteiksi vaan sujuvoittavat toimintaa. Sukupuolen ja iän näkymättömyys lomittuu myös erinomaisen hyvin hänen eleettömään pukumiehen olemukseensa. Kenties asetelmaa tukee myös yhteiskunnallisen ilmapiiriin muuttuminen entistä konservatiivisemmaksi, jossa turvaa haetaan perinteistä arvoista, rooleista ja asenteista.


Sukupuolten yhteiskunnallisen epäsymmetrian ohella näkymättömyyttä avittaa myös historiallinen perinne. Jos Petteri onnistuu hallituksen muodostamisessaan, hänestä tulee Suomen 77. pääministeri. Tähän joukkoon mahtuu vain kolme naista, jotka kaikki ovat toimineet pääministerinä 2000-luvulla. Muutos on siis tapahtumassa, mutta menneisyyden haamusärky oireilee vielä pitkään.
Kuva: Wikimedia Commons, © Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia.

Edit 14:39, 19.5.2023. Korjattu naisten osuus pääministereiden määrästä neljästä kolmeen.

14,791 views

Recent Posts

See All
bottom of page