top of page
Search

TUNINAAMA VOI NYT UUDISTUA


Mitä ajateltaisiin firmasta, jonka brändi julistaisi, että Ihminen ratkaisee, mutta jonka henkilöstöstä vain 17 prosenttia olisi valmis suosittelemaan työnantajaansa muille? Todennäköisesti firman johto joutuisi nopeasti vastaamaan kysymykseen: Jos te ette osaa ratkaista omia ongelmianne, kenen ongelmia te sitten osaatte ratkaista?


Tampereen uusi yliopisto on perustamisestaan lähtien kulkenut (julkisuus)kriisistä toiseen. Lauantaina (21.1.) suomalaiset saivat luettavakseen Helsingin Sanomista, kuinka rehtori johtaa yliopistoa ”diktaattorin ottein”. Itse juttu raportoi karuja tietoja yliopiston työhyvinvoinnista.


Tampereen yliopisto on kriisiytynyt monista syistä. Isot muutokset ja töiden uudelleen organisoinnit ovat aina haasteellisia henkilöstölle. Kenties keskeinen tekijä on kuitenkin se, että yliopistoa on johdettu akateemiseen ja luovaan asiantuntijaorganisaatioon sopimattomalla tavalla. Henkilökuntaa ei ole kuunneltu tai kuulemiset ovat olleet rituaalinomaisia. Kuunnellaan, jotta voitaisiin sanoa, että on kuunneltu. Ei tarvitse on hr-konsultti tietääkseen, kuinka vahingollista tällainen on työyhteisölle.


Yliopiston identiteettiä ja brändiä on rakennettu pääosin ulkopuolisin konsulttivoimin. He eivät ole ymmärtäneet sen enempää yliopiston historiaa kuin sen intellektuaalista pääomaa ja siihen liittyviä arvoja. On lähdetty liikkeelle vuodesta nolla. Henkilöstö on löytänyt itsensä mitä kummallisimmista mentaalisulkeisista, joissa eläimet leikkivät ja liekit leiskuvat kaikenlaisilla rajapinnoilla.


Kaikkinensa johto ei ole ymmärtänyt tai halunnut ymmärtää, että yliopisto ei ole yritys. Hieman ironisesti mutta johdon kannalta armollisesti tästä kertoo se, että kompuroinnistaan huolimatta se on saanut jatkaa tehtävässään. Jos yliopisto olisi yritys, rehtori Mari Walls olisi joutunut vetämään johtopäätökset jo aikaa sitten.


Kaikkia ongelmia ei ole reilua sälyttää Wallsin kontolle. Hänen tehtävänsä on ollut hyvin vaativa. Rehtorin toimikauden päättyessä Tuninaamalla on kuitenkin mainio tilaisuus uudistaa toimintatapojaan, pestä kasvonsa ja katsoa eteenpäin.Vinjetin pohjakuva: kollaasi Tampereen yliopiston mediakuvista.

374 views

Recent Posts

See All
bottom of page