top of page
Search

UUTISMEDIA ON SOTAMOODISSA


Taloustutkimus teki kaikessa hiljaisuudessa toukokuussa tärkeän kyselyn, jonka tulokset eivät suomalaisille uutismedioille kelvanneet. Kansalaisilta tiedusteltiin muun muassa sitä, miten he arvioivat median neutraaliutta Venäjän hyökkäyksen käsittelyssä.


Vastaajista 83 prosenttia näki, että media tukee enemmän tai vähemmän vahvasti Naton ja länsimaiden näkökulmaa. Kannattaa huomata, ettei nyt tutkittu mediasisältöjä vaan kansalaisten käsityksiä mediasta. Voidaan kuitenkin olettaa, että kansalaisten kokemus kertoo täkäläisen me dian – myös uutismedian – painotuksista.


Tulos ei yllätä, mikä oli varmaan yksi syy sen kelpaamattomuuteen uutisaiheeksi. Mutta juuri itsestäänselvyytensä vuoksi se herättää paljon kysymyksiä etenkin journalismin ja lähelle tulleen sodan suhteista.


Venäjän hyökkäyksestä pyritään tietenkin raportoimaan tarkasti. Mitä ilmeisimmin uutismedia on kuitenkin asettunut sotamoodiin ja tuottaa – tietoisesti tai tiedostamattaan – sisältöjään myös strategisesta näkökulmasta. Journalismin taustalla väreilee kysymys: Millainen merkitys julkaistavilla tiedoilla ja tunnemielikuvilla on esimerkiksi Venäjän propagandan tai maamme turvallisuuden ja tunneilmapiirin kannalta?


On helppo nähdä, kuinka käyttökelpoinen tuo 83 prosenttia olisi esimerkiksi Venäjän informaatiovaikuttamisen palveluksessa. Mitä kaikkea siitä voisikaan repiä! Tutkimuksessa esitetty kysymys myös toistaa vaivihkaa Venäjän suosimaa tulkintakehystä, jossa sodan osapuolet eivät ole Venäjä ja Ukraina vaan Venäjä ja Nato.*


Sotamoodi on myös ladattu väkevillä tunteilla. Venäjän hyökkäys koskettaa vahvasti kaikkien, myös journalistien tunteita. Kuten eräs kokenut kirjeenvaihtaja Facebook-sivullani totesi: ”Hyökkäyksen räikeys on niin kovaa luokkaa, että sen luoma oikea/väärä -asetelma hiipii kyllä myös journalistisiin painotuksiin. Tämä lienee aika inhimillistä.”


*

Venäjän hyökkäyksen moraalisen problematiikan taustalle piirtyy kuitenkin laajempi asetelma.Maan autoritaarinen yhteiskuntakehitys ja yritys levittää sitä sotimalla muodostavat uhan demokraattisen yhteiskunnan arvoille. Yksi tärkempiä niistä on sananvapaus. Venäjän hyökkäys ei siis ole täkäläiselle uutismedialle vain raportoitava asia. Se on journalistisen median ydinarvoihin ja toimintaedellytyksiin hyvin läheltä kohdistuva uhka. Uutisoidessaan Venäjän hyökkäyksestä, uutismedia on siis aina liikkeellä myös omassa asiassaan. Se on sodan osapuoli. Tästä näkökulmasta tilanne on historiallinen myös suomalaisen journalismin itsensä kannalta.


Sotamoodiin virittyminen on monin tavoin ymmärrettävää. Se on yksi oire siitä, kuinka syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan Venäjän hyökkäyssota tunkeutuu. Se osuu talouteen, ulkopolitiikkaan, turvallisuuden tunteeseen, turismiin, sotilaalliseen liittoutumiseen ja niin edelleen. Olisi hämmentävää, jos se ei osuisi myös journalismiin muutenkin kuin uutisoitavana aiheena.Asetelma tuo journalismille tavattoman monia haasteita.


Yksi – ja vain yksi – niistä on kriittisen etäisyyden ottaminen uuteen yhteisöön, jonka jäseneksi kohtapuoliin pääsemme. Nato-jäsenyys tuo suomalaisille turvallisuutta, näin ainakin toivon. Samalla se kuitenkin muuttaa ratk


aisevasti asemaamme suurvaltapoliittisessa pelissä. Turvallisuudella on hintansa, jota emme vielä tiedä.


Miten sotamoodissa toimivalta uutismedialta onnistuu esimerkiksi Naton ja sen keskeisen toimijan Yhdysvaltojen toiminnan ja intressien arviointi? Olisi naiivia ajatella, että edes sotilasliiton jäsenenä Suomen etu on aina sama asia kuin Yhdysvaltain tai Naton etu.


Miten journalismi raportoi sen, jos olemme vaarassa joutua pelinappulaksi tai – ajopuuksi?


_____________

*Taloustutkimuksen kysymys kuuluu sanatarkasti seuraavasti: ”Kun mietit Suomessa olevaa mediaympäristöä kokonaisuutena ja sellaisena kuin sinä sen kohtaat (televisio, radio, lehdistö, sosiaalinen media, elokuvat ja muut kulttuurituotteet), niin miten arvioisit median puolueellisuutta/puolueettomuutta?”

Arvioita mitattiin kymmenportaisella asteikolla 0–10.

0 = Media tukee vahvasti Naton ja länsimaiden näkökulmaa.

5 = Media on puolueeton ja objektiivinen, ei kallellaan kumpaankaan suuntaan.

10 = Media tukee vahvasti Venäjän näkökulmaa.


____________

Kuva: Graffiti "Stop War" Mauerparkissa, Berliinissä (10.3.2022). CC0 1.0. Tekijä: Singlespeedfahrer.


218 views

Recent Posts

See All
bottom of page