top of page
Search

Leikkaajan mielihyväNiin sanotut vaikeat päätökset eivät kenties ole lainkaan vaikeita sellaiselle poliitikolle, joka saa vallankäytöstään sadistista mielihyvää. Hän voi esimerkiksi vaikeuttaa köyhien ihmisten elämää kerta kerran jälkeen ja samalla laskea asiasta leikkiä. Jos ratkaisut olisivat poliitikollemme aidosti vaikeita, hän tuntisi empatiaa vaikeuksissa olevia kohtaan. Silloin nauru tuskin maittaisi.

 

Ajatus ponnahti mieleeni, kun seurasin perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran tuoreinta tempausta. Hän markkinoi leikkauspolitiikkaansa puisilla leikkuulaudoilla, joihin on kirjoitettu ”nyt on aika leikata”. Sosiaalisessa mediassa hän kehottaa suhtautumaan lautoihin huumorilla.

 

*

 

Tunnettu tosiasia on, että vallakkaisiin asemiin hakeutuu usein ihmisiä, joilla saattaa olla kohtuullisen ikäviä persoonallisuuden piirteitä. Sellaisia ovat äärimuodoissaan esimerkiksi narsismi, machiavellismi, psykopatia ja sadismi. Näiden neljän piirteen yhdistelmää psykologit kutsuvat Pimeäksi nelikoksi (The Dark Tetrad), koska ne liittyvät usein toisiinsa.

 

Kenen tahansa poliitikon toimintaa voi hyvin pohtia Pimeän nelikon avulla tarkkailemalla esimerkiksi hänen julkisia ulostulojaan sosiaalisessa mediassa.

 

Narsismia määritellään monin tavoin. Nykyisen poliittisen asetelman kannalta kiinnostavin – tosin harvoin mainittu – narsismin variantti lienee se, mitä kutsutaan narsistiseksi uhriutumiseksi. Tällöin ihminen asettuu tietoisesti tai tiedostamattaan uhriksi vahvistaakseen egoaan ja saadakseen näin sosiaalista hyötyä. Tarkkailkaa siis sitä, milloin ja miten poliitikko uhriutuu. Millainen merkitys uhriutumisella on nykyisessä poliittisessa suhdanteessa?

 

Machiavellismi tarkoittaa ihmisten välineellistämistä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi moraalisista näkökulmista välittämättä. Silloin poliitikko työntää syrjään esimerkiksi kysymykset oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta. Tarkkailkaa siis sitä, kohteleeko poliitikko ihmisiä kuin esineitä saavuttaakseen tavoitteensa.

 

Psykopatiassakin on monia piirteitä, mutta yksi keskeinen on myötätunnon puute. Psykopatiaan taipuvainen poliitikko voi myös valehdella vailla mitään pidäkkeitä, jos se edesauttaa päämäärien saavuttamista, äänestäjien manipuloimista tai vastustajien vahingoittamista. Tarkkailkaa siis, miten poliitikko suhtautuu ihmisiin. Onko empatiaa havaittavissa? Kuinka sujuva valehtelija hän on?

 

Sadismi tarkoittaa nautinnon saamista esimerkiksi toisten nöyryyttämisestä. Se kytkeytyy vahvasti aggressiiviseen käyttäytymiseen. Tarkkailkaa siis sitä, ilmaiseeko poliitikko tavalla tai toiselle mielihyvää tehdessään päätöksiä, jotka lisäävät esimerkiksi köyhien tai yhteiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten piinaa. Hekumoiko hän ”vaikeilla päätöksillä”? Entä haluaako hän nöyryyttää ja mitätöidä toisia ihmisiä sosiaalisessa mediassa?

 

*

 

Sanottakoon, että Pimeään nelikkoon kuuluvia persoonallisuuden piirteitä löytyy muodossa tai toisessa useimmista ihmisistä. Joissain ne ovat hallitsevampia kuin toisissa. Julkisten esiintymisten ja sosiaalisen median päivitysten perusteella kenenkään persoonallisuudesta ei voi tietenkään tehdä kaiken kattavia päätelmiä.


Pimeää nelikkoakaan ei siis voi käyttää yksittäisen poliitikon diagnosoimiseen. Sitä voi kuitenkin käyttää hänen toimintansa pohtimiseen tilanteessa, jossa narsismin, machiavellismin, psykopatian ja sadismin oireet ovat entistä näkyvämmin läsnä poliittisessa todellisuudessa.Vinjentin taustakuva on Riikka Purran sosiaalisen median päivityksestä.

 


Blogiani ovat inspiroineet muun muassa seuraavat julkaisut. Tulkinnat ovat tietenkin omalla vastuullani.

 

Louise Katz et al. (2022) The Dark Side of Humanity Scale: A reconstruction of the Dark Tetrad constructs. Acta Psychologica 222.

 

Michael E. McCullough et al. (2003) Narcissists as “Victims”: The Role of Narcissism in the Perception of Transgressions. Personality and  Social Psychology Bulletin 29(7).

 

David S. Chester et al. (2019) Sadism and Aggressive Behavior: Inflicting Pain to Feel Pleasure. Personality and Social Psychology Bulletin 45(8).

 

Laura Guillén et al. (2023) To Lead, or to Follow? How Self- Uncertainty and the Dark Triad of Personality Influence Leadership Motivation. Personality and Social Psychology Bulletin 49(7)


Edit 3.3.2024, 14:50. Korjattu pieniä kirjoitusvirheitä ja ilmaisua.

 

 

12,626 views

Recent Posts

See All

留言


bottom of page